Regler | Säännöt

Marino Swing Cup 2013 säännöt              

 

 

 

 

 

1.Vene

 

- Veneen tulee olla Marino Swing joka on Oy Marino Ab,n valmistama.

- Rungon mittojen täytyy pysyä valmistan mittojen mukaisina.

- Veneen runko täytyy mahdollisessa tarkastuksessa sopia Oy Marino Ab,n muottiin.

- Ohjauspulpetti ja penkki saa olla omavalmisteinen.

- Pohjan nousulistoja saa terävöittää, kuitenkaan muuttamatta merkittävästi alkuperäisiä mittoja tai nousulistan asteita.

- Turvallisuus syistä pohjaan voidaan asentaa 2kpl korkeintaan 20cm pitkiä eviä jonka ulkonema ei ylitä 50mm verrattuna lähimpänä olevaan nousulistaan. Evien tarkoitus on estää perän irtoaminen kaarteissa ja vahinkojen aiheutuminen.

 

2.Moottori

 

- Enintään 25hv,n 2-sylinterinen vakiomoottori joka on/ollut yleisesti myynnissä Suomessa.

- Tehtaalla kilpailukäyttöön valmistetut mallit ovat kiellettyjä

- Moottoreiden suurin sallittu kuutiotilavuus on 450cm3.

- Poikkeuksena sallitaan seuraavat mallit:

 

Poikkeus säännöillä sallitus moottorit

 

- OMC 2 Sylinterinen 521cm3 mallit. ( Suuri kuutiotilavuus)
- Selva T 400 malli 405 SX. ( Kilpailukäyttöön tehty malli)

 

- Kilpailijan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan moottorin malli ja sopivuus luokkaan.

- Moottorin sylinterilohko pitää olla kyseisen mallin / valmistajan alkuperää. Sylinterilohkon etuosa/ kampikammion saa vaihtaa/ muuttaa. Muu työstö on vapaa

- Kaasuttimet saa vaihtaa, kaasuttimien lukumäärä on vapaa.

- Sylinterikansi on vapaa

- Pakoputken saa vaihtaa, pakokaasut johdetaan rikiputken kautta.

- Moottorin muu viritys on vapaa

- Vaihteistoa koskevat parannukset kuten kuoren muotoilu sekä lisävedenotot ovat sallittuja

- Moottorin koppa ja merkki on oltava tunnistettavissa.

- Potkuri ja moottorin asennuskorkeus on vapaa.

 

Poikkeuksella sallittujen ympäristö ystävälliset 25 hv moottorit

 

Sallitut moottorit oltava valmistajan 25hv mallisia.

- Moottoreiden kuutiotilavuus oltava valmistajan mukainen, valmistajan toimittamat ylikokomännät ovat sallittuja. Kaasuttimien lukumäärä / polttoaineen syöttötapa oltava alkuperäinenjotta päästöarvot täyttyvät.Moottorin muu viritys on vapaa.

 

 

 

3. Polttoaine

 

- Ainoastaan yleisesti myynnissä olevat autoilukäyttöön tarkoitetut polttoaineet ovat sallittuja.

- Ilokaasusjärjestelmät, turbot, sekä mekaaniset ahtimet ovat kiellettyjä.

 

 

 

4. Kuljettaja

 

- Kuljettajan pitää olla iältään vähintään 15 vuotta.

 

 

 

5. Muut varusteet

 

- Kypärä on pakollinen varuste, kypärän tulee olla tieliikenteeseen hyväksyttyä mallia. Kypärässä pitää olla oranssi sävy selkeästi näkyvissä

- Pelastusliivi on pakollinen varuste, liivin tulee olla CE merkinnällä varustettu ja vähintään EN395 vaatimukset täyttävä malli jossa on lisäksi haararemmi.

- Toimiva hätäkatkaisija.

- Hinausköysi ja mela.

- 1kpl ämpäri tai äyskäri.

 

 

6. Pistelaskujärjestelmä sekä uusintalähdöt

 

- Pisteet jaetaan kilpailunumeron perusteella. Samalla numerolla voi eri kilpailuissa ajaa useampi kuljettaja.

 

 

 

7. Varaslähtö

 

- Yli viiden sekunnin varaslähdön ottanut kuljettaja hylätään. Alle viiden sekunnin varaslähdön ottaneelle kuljettajalle lankeaa kolmen sijoituksen rangaistus lopputuloksesta. Kisan järjestäjä voi epäselvässä tilanteessa määrätä uusintalähdön.  Uusinta lähdössä noudatetaan samoja sääntöjä.

 

 

8. Veneestä putoaminen/vaaratilanne.

 

- Kilpailu keskeytetään punaisella lipulla. Uusintastartti tapahtuu välittömästi vaaratilanteen ollessa ohi. Veneestä pudonnut kuljettaja saa osallistua uusintalähtöön mikäli siihen ei ole muuta estettä.

 

 

9. Onnettomuus ja uusintalähtö

 

- Onnettomuus tai vaaratilanteessa kilpailu keskeytetään punaisella lipulla.

- Uusintalähtö tapahtuu mikäli kilpailusta on ajettu alle 70%, Uusintalähdössä ajetaan täydet 10 kierrosta, muuten pisteet jaetaan sen hetkisten sijoitusten mukaan. 

- Uusintalähtö tapahtuu välittömästi vaaratilanteen ollessa ohi.

- Kilpailijat palaavat starttilinjan taakse odottamaan uusintalähtöä. Uusintalähdöille annetaan 10 minuuttia aikaa jotta lisätankkaus on mahdollista

 

 

 

10. Ratasäännöt

 

- Kääntöpoijun/ratamerkin rikkomisesta kilpailusuoritus hylätään.

- Kääntöpoijun/ratamerkin väärältä puolelta ajamisesta lopputulokseen lisätään yksi kierros.

- Tahallisesta ajamisesta väärään suuntaan kilpailusuoritus hylätään

 

 

11. Kauden loppupisteet lasketaan seuraavasti:

 

3 kilpailusta 3 kaikki

 

4 kilpailusta 3 parasta

 

5 kilpailusta 4 parasta

 

6 kilpailusta 5 parasta

 

12. Sijoitukset ja pisteet

  

  1. sija     15 pistettä
  2. sija     12  ”
  3. sija     10  ”
  4. sija     8   ”
  5. sija     6   ”
  6. sija     5   ”
  7. sija     4   ” 
  8. sija     3   ”
  9. sija     2   ”
  10. sija     1   ”

 

13. Pistelasku

 

- Loppupisteen ollessa tasan määrätään voittajaksi:

      - 1.Venekunta, jolla on useampi ensimmäinen-,toinen-,kolmassija jne.

      - 2.Venekunta, jolla on parempi sijoitus osakilpailussa, jossa on suurin osallistujamäärä.

 

 

14. Muuta

 

- Kaikki osallistujat ajavat omalla vastuullaan.

- Osallistuvat veneet tulee katsastaa joka kilpailun yhteydessä.

- Vene ja kilpailija tulee katsastuksessa olla täysin varustettu.

 

15. Sääntömuutokset

 

-Sääntömuutokset koskien tulevaa kautta on tehtävä viimeistään edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä. Poikkeuksena lasketaan turvallisuuteen liittyvät säännöt jotka astuvat voimaan välittömästi.
-Teknillisille sääntömuutoksille sovelletaan ylimenokautta. 

 

 

 

Cup Infoa:

 

Ajankohtainen Cup info löytyy:

 

www.marinoswingcup.fi

www.marino.fi

www.kitoloppet.fi

 

 

 

Yhteyshenkilöt:

 

Dan Lundmark                    040 5169726

Bo Warelius                        0400 444744

Ben Fagerström                  040 5048122